ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ
(Տեքստ և ձայն, Արարատ թարգմանություն)

 ԱՌԱԿԱՑ    ԺՈՂՈՎՈՂ   ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

Սեղմելով համապատասխան անվանման և գլխի վրա, կարող եք կարդալ համապատասխան տեքստը հայերեն լեզվով։ Հայերեն Աստվածաշնչի լրիվ տեքստը կարող եք գտնել այստեղ՝ http://bible-links.org
Այլ լեզուներով Աստվածաշնչերի տեքստը և ձայնագրությունը կարող եք գտնել այցելելով այստեղ։

Առակաց 1   

Առակաց 2   

Առակաց 3   

Առակաց 4   

Առակաց 5   

Առակաց 6   

Առակաց 7   

Առակաց 8   

Առակաց 9   

Առակաց 10 

Առակաց 11 

Առակաց 12 

Առակաց 13 

Առակաց 14 

Առակաց 15 

Առակաց 16 

Առակաց 17 

Առակաց 18 

Առակաց 19 

Առակաց 20 

Առակաց 21 

Առակաց 22 

Առակաց 23 

Առակաց 24 

Առակաց 25 

Առակաց 26 

Առակաց 27 

Առակաց 28 

Առակաց 29 

Առակաց 30 

Առակաց 31 

 

Ժողովող 1   

Ժողովող 2   

Ժողովող 3   

Ժողովող 4   

Ժողովող 5   

Ժողովող 6   

Ժողովող 7   

Ժողովող 8   

Ժողովող 9   

Ժողովող 10 

Ժողովող 11 

Ժողովող 12 

 

Երգ երգոց 1 

Երգ երգոց 2 

Երգ երգոց 3 

Երգ երգոց 4

Երգ երգոց 5 

Երգ երգոց 6 

Երգ երգոց 7 

Երգ երգոց 8