Ողջո՜ւյն, սիրելի բարեկամ
Դուք գտնվում եք Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների (ՅՕԱ
համացանց եկեղեցու կայքում։ 

Համացանց եկեղեցին իր կառուցվածքով,     բովանդակությամբ,  ուսմունքով և մնացած բոլոր առումներով նույն տեղական ՅՕԱ եկեղեցին է, միայն այն տարբերությամբ, որ գործում է վիրտուալ տարածքում, իսկ վարչական տեսակետից կարող է անդամներ ունենալ աշխարհի  բոլոր մասերից։ Համացանց եկեղեցու լիիրավ անդամը որևէ տեղական եկեղեցու անդամ պետք է  լինի, իսկ համակրող անդամը կարող է լինել համացանց եկեղեցու անդամ, չլինելով որևէ 
ՅՕԱ տեղական եկեղեցու անդամ։