ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ   

(Տեքստ և ձայն, Արարատ թարգմանություն)

                    ԵՍԱՅԻԱ 

Սեղմելով համապատասխան անվանման և գլխի վրա (եթե ակտիվ է), կարող եք կարդալ համապատասխան տեքստը հայերեն լեզվով։ Հայերեն Աստվածաշնչի լրիվ տեքստը կարող եք գտնել այստեղ՝ http://bible-links.org
Այլ լեզուներով Աստվածաշնչերի տեքստը և ձայնագրությունը կարող եք գտնել այցելելով այստեղ։

Եսայիա 1   

Եսայիա 2   

Եսայիա 3   

Եսայիա 4   

Եսայիա 5   

Եսայիա 6   

Եսայիա 7   

Եսայիա 8   

Եսայիա 9   

Եսայիա 10 

Եսայիա 11 

Եսայիա 12 

Եսայիա 13  

Եսայիա 14 

Եսայիա 15 

Եսայիա 16 

Եսայիա 17 

Եսայիա 18 

Եսայիա 19 

Եսայիա 20 

Եսայիա 21 

Եսայիա 22 

Եսայիա 23 

Եսայիա 24  

Եսայիա 25 

Եսայիա 26 

Եսայիա 27 

Եսայիա 28 

Եսայիա 29 

Եսայիա 30

Եսայիա 31 

Եսայիա 32 

Եսայիա 33 

Եսայիա 34 

Եսայիա 35 

Եսայիա 36 

Եսայիա 37 

Եսայիա 38 

Եսայիա 39 

Եսայիա 40 

Եսայիա 41 

Եսայիա 42 

Եսայիա 43 

Եսայիա 44 

Եսայիա 45 

Եսայիա 46 

Եսայիա 47 

Եսայիա 48 

Եսայիա 49 

Եսայիա 50 

Եսայիա 51 

Եսայիա 52 

Եսայիա 53 

Եսայիա 54 

Եսայիա 55 

Եսայիա 56 

Եսայիա 57 

Եսայիա 58 

Եսայիա 59 

Եսայիա 60 

Եսայիա 61 

Եսայիա 62 

Եսայիա 63 

Եսայիա 64 

Եսայիա 65 

Եսայիա 66