ՎԵԲԻՆԱՐՆԵՐ

Այս էջում կարող եք գտնել տարբեր վեբինարների (սեմինար համացանցի միջոցով) տեսաձայնագրություններ։ 


001-010.   ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՅՈԹ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

011. Դեպի Արարատ, 09.04.2014 

012-023. 
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ 10 ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐԸ