ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐ

 01. Քարտուղար (Ք) - Անուշ Սաֆարյան  Պարտականություններ Նամակ 

 02. Գանձապահ (Գ) - Ալլա Ղազարյան   Նամակ
 0
3. Տեղեկատվության բաժին (ՏԲ) - Կարինե Խաչատրյան  Նամակ

 04. Անձնական ծառայության բաժին (ԱԾԲ) - Մարիամ Սուրենի Սարգսյան Նամակ

 05. Շաբաթօրյա դպրոց (ՇԴ) - Հովսեփ Սահակյան Նամակ
 06. Երիտասարդական ծառայության բաժին (ԵԾԲ) - Իրինա Գաբրիելյան Նամակ

 07. Կրթության բաժին (ԿԲ) - Սամվել Սարգսյան Նամակ

 08. Համացանց ծառայության բաժին (ՀԾԲ) - Հովսեփ Սահակյան Նամակ

 09. Ռադիո ծառայության բաժին (ՌԾԲ) - Մարիամ Արմենի Սարգսյան Նամակ

 10. Հեռուստատեսային ծառայության բաժին (ՀՏԾԲ) - Ալլա Ղազարյան Նամակ

 11Թերթի խմբագիր (ԹԽ) - Հովիկ Մխիթարյան Նամակ

 12. Սարկավագների բաժին (ՍԲ) - Ազնիվ Սարգսյան Նամակ

 13. Առողջության բաժին (ԱՌԲ) - Սամվել Սարգսյան Նամակ
 14. Ընտանեկան ծառայության բաժին (ԸԾԲ) - Սամվել Սարգսյան Նամակ

 15. Կանանց ծառայության բաժին (ԿԾԲ) - Ազնիվ Սարգսյան Նամակ

 16. «Այծեմնիկ» բարեգործական բաժին (ԱԲԲ) - Մարիամ Աբելյան
  17. Երաժշտական ծառայության բաժին (ԵԺԲ) - Խաչատուր Հակոբյան Նամակ

 18. Մանկական ծառայության բաժին (ՄԾԲ) - Մարինե Գաբրիելյան
 19. Հետախույզների ակումբ (ՀԱ) - Իզաբելլա Ղազարյան Նամակ

 20. Արկածախնդիրների ակումբ (ԱԱ) - Հերմինե Բեժանյան
 21. Հրատարակչական ծառայության բաժին (ՀՐԾԲ) - Իրինա Գաբրիելյան Նամակ

22. Հասարակական կապերի բաժին (ՀԿԲ) - Իվան Խաչատուրյան

23. Կրոնական ազատության բաժին (ԿԱԲ) - Սամվել Սարգսյան

24. Ռեսուրսների կառավարման բաժին (ՌԿԲ) - Վարդան Գրիգորյան
  25. Աղոթքի ծառայության բաժին (ԱՂԾԲ) Խաչատուր Հակոբյան Նամակ