Համացանց եկեղեցում երկրպագությունը կազմակերպվում է 
իրական ժամանակում։ Նրանք, ովքեր չեն կարողացել ներկա 
գտնվել երկրպագությանը on-line ռեժիմում, կարող են 
օգտվել ձայնագրություններից։