Համացանց եկեղեցում լեզուների ուսուցումը կատարվում է տարբեր մեթոդներով և ձևերով։
Դա կարող է լինել վեբինարը, տեսադասընթացը և ինքնուրույն ուսումնասիրությունը։
Այս պահին ուսումնասիրության համար առաջարկվում են հին եբրայերենը, հին հունարենը, անգլերենը, հայերենը (արդի և գրաբար)։ 
Այս լեզուների ընտրությունը պատահական չէ։ 
Հին եբրայերենը Հին կտակարանի լեզուն է և այն անհյաժեշտ է Հին կտակարանը լավ հասկանալու համար։
Հին հունարենը Նոր կտակարանի լեզուն է և այն անհյաժեշտ է Նոր կտակարանը լավ հասկանալու համար։
Անգլերենը միջազգային լեզու է, ուստի անհրաժեշտ է համացանցում և այլուր հաղորդակցության և հոգևոր հարուստ գրականությանը ծանոթանալու համար։
Հայերենի ուսումնասիրության պատճառն ակնհայտ է…