«ԿՅԱՆՔԻ ԵԹԵՐ» 
հաղորդաշար

Այս հաղորդաշարի քարտեզը կառուցված է ԿՅԱՆՔԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ™ սխեմայի հիման վրա, որը ներկայացվում է ստորև։ 
Հաղորդաշարը ներկայացվում է ուղիղ եթերում վեբինարների միջոցով։ Այն վարում է աստվածաբանության դոկտոր, «Համացանց եկեղեցու» հովիվ Պավել Սարգսյանը։ 

Հաղորդումները տեղեկայված են ԿՅԱՆՔԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ™ սխեմայից հետո։

1. Ուսուցողական դասընթացներ և հաղորդումներ

   
    1) Աստծո միտք
   2) Ինքնակրթություն
    3) Ընտանեկան դպրոց
    4) Հոգևոր կրթություն
    5) Դպրոցներ


2. Փոխհարաբերությունների դասընթացներ և հաղորդումներ

    1) Աստծո սեր
    2) Ինքնաքննում
    3) Ընտանեկան փոխհարաբերություններ
    4) Եկեղեցական փոխհարաբերություններ
    5) Հսարակական գործունեություն


3. Առողջ ապրելակերպի դասընթացներ և հաղորդումներ

    1) Աստծո տաճար
    2) Ինքնակառավարում
    3) Առողջ ընտանիք
    4) Առողջ եկեղեցի
    5) Առողջ մարդկություն


4. Աստվածաշնչյան` հոգևոր ծառայության դասընթացներ և հաղորդումներ 
  
    1) Աստծո նախասահմանություն
    2) Ինքնադրսևորում
    3) Ընտանեկան ժառանգություն
    4) Հոգևոր ժառանգություն
    5) Համամարդկային ժառանգություն

  «ԿՅԱՆՔ» աստվածաշնչյան                          դասընթաց

  1. Կայնքի ուղեցույցը - 31 մարտի, 2016
  2. Կյանքի պատմությունը - 7 ապրիլի, 2016
  3. Կյանքի հույսը - 14 ապրիլի, 2016
  4. Կյանքի հարությունը - 21 ապրիլի, 2016 
  5. Կյանքի նպատակը - 28 ապրիլի, 2016
  6. Կյանքի Աղբյուրը - 5 մայիսի, 2016

  7. Կյանքի օրենքը - 12 մայիսի, 2016
  8. Կյանքի ուղին - 19 մայիսի, 2016

  9. Կյանքի նորոգությունը - 26 մայիսի, 2016
10. Կյանքի առողջացումը - 24 մայիսի, 2016

11. Կյանքի իմաստը - 2 հունիսի, 2016
12. Կյանքի կատարելությունը - 9 հունիսի, 2016