ՀԱՄԱՑԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
 
1. ԲԱԺԻՆՆԵՐ

1

Քարտուղար

2

Գանձապահ

3

Տեղեկատվության բաժին

4

Անձնական ծառայության բաժին

5

Շաբաթօրյա դպրոց

6

Երիտասարդական ծառայության բաժին

7

Կրթության բաժին

8

Համացանց ծառայության բաժին

9

Ռադիո ծառայության բաժին

10

Հեռուստատեսային ծառայության բաժին

11

Թերթի խմբագիր

12

Սարկավագների բաժին

13

Առողջության բաժին

14

Ընտանեկան ծառայության բաժին

15

Կանանց ծառայության բաժին

16

«Այծեմնիկ» բարեգործական բաժին

17

Երաժշտական ծառայության բաժին

18

Մանկական ծառայության բաժին

19

Հետախույզների ակումբ

20

Արկածախնդիրների ակումբ

21

Հրատարակչական ծառայության բաժին

22

Հասարակական կապերի բաժին

23

Կրոնական ազատության բաժին

24

Ռեսուրսների կառավարման բաժին


2. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

 • Անդամություն
 • Համակրող անդամներ
 • Այցելուներ
 • Ծառայողներ
 • Խորհուրդ
 • Անդամական ժողով

3. ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
 • Շաբաթօրյա դպրոց
 • Վեբինար
 • Փոքր խմբեր
 • Աստվածաբանական ուսումնասիրություններ

4. ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

 • Քարոզ
 • Երգեր
 • Քնարերգություն
 • Ընտանեկան երկրպագություն
 • Ընթերցումներ
 • Ընծաներ

5. ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆ (ԲԱԺՆԵԿՑՈՒՄ)

 • Վեբինար
 • Աստվածաշնչյան դպրոց
 • Գրադարան
 • Աուդիո ձայնագրություններ
 • Տեսաձայնագրություններ