ՀԱՄԱՑԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

1. ԲԱԺԻՆՆԵՐ

 • Քարտուղար
 • Գանձապահ
 • Տեղեկատվության բաժին
 • Սարկավագների բաժին
 • Անձնական ծառայության բաժին
 • Շաբաթօրյա դպրոց
 • Երիտասարդական ծառայության բաժին
 • Մանկական ծառայության բաժին
 • ՙԱյծեմնիկ՚ բարեգործական բաժին
 • Ընտանեկան ծառայության բաժին
 • Կանանց ծառայության բաժին
 • Երաժշտական ծառայության բաժին
 • Կրթության բաժին
 • Հետախույզների ակումբ
 • Արկածախնդիրների ակումբ

2. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

 • Անդամություն
 • Համակրող անդամներ
 • Այցելուներ
 • Ծառայողներ
 • Խորհուրդ
 • Անդամական ժողով

3. ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
 • Շաբաթօրյա դպրոց
 • Վեբինար
 • Փոքր խմբեր
 • Աստվածաբանական ուսումնասիրություններ

4. ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

 • Քարոզ
 • Երգեր
 • Քնարերգություն
 • Ընտանեկան երկրպագություն
 • Ընթերցումներ
 • Ընծաներ

5. ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆ (ԲԱԺՆԵԿՑՈՒՄ)

 • Վեբինար
 • Աստվածաշնչյան դպրոց
 • Գրադարան
 • Աուդիո ձայնագրություններ
 • Տեսաձայնագրություններ