ԲԱԺԻՆՆԵՐ
 1. Քարտուղար (Ք)
 2. Գանձապահ (Գ)
 3. Տեղեկատվության բաժին (ՏԲ)
 4. Անձնական ծառայության բաժին (ԱԾԲ)
 5. Շաբաթօրյա դպրոց (ՇԴ)
 6. Երիտասարդական ծառայության բաժին (ԵԾԲ)
 7. Կրթության բաժին (ԿԲ)
 8. Համացանց ծառայության բաժին (ՀԾԲ)
 9. Ռադիո ծառայության բաժին (ՌԾԲ)
 10. Հեռուստատեսային ծառայության բաժին (ՀՏԾԲ)
 11. Թերթի խմբագիր (ԹԽ)
 12. Սարկավագների բաժին (ՍԲ)
 13. Առողջության բաժին (ԱՌԲ)
 14. Ընտանեկան ծառայության բաժին (ԸԾԲ)
 15. Կանանց ծառայության բաժին (ԿԾԲ)
 16. «Այծեմնիկ» բարեգործական բաժին (ԱԲԲ)
 17. Երաժշտական ծառայության բաժին (ԵԺԲ)
 18. Մանկական ծառայության բաժին (ՄԾԲ)
 19. Հետախույզների ակումբ (ՀԱ)
 20. Արկածախնդիրների ակումբ (ԱԱ)
 21. Հրատարակչական ծառայության բաժին (ՀՐԾԲ)
 22. Հասարակական կապերի բաժին (ՀԿԲ)
 23. Կրոնական ազատության բաժին (ԿԱԲ)
 24. Ռեսուրսների կառավարման բաժին (ՌԿԲ)
 25. Աղոթքի ծառայության բաժին (ԱՂԾԲ)