Այս բաժնում այս պահին տեղադրված են աստվածաշնչյան դպրոցի և մարգարեահան Հոգու շաբաթի նյութերի տեսաձայնագրությունները։

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴՊՐՈՑ
 
 
2014 թվականի հոկտեմբերի 12-16-ը Երևանում անցկացվել է Աստվածաչնչյան դպրոցի քննաշրջանը։ Դասավանդվել են հետևյալ առարկաները.


1. Արթուր Գալստյան (մագիստրոս), Ջրհեղեղի պատմությունը
2. Կարեն Պապյան (մագիստրոս), Թուղթ առ Գաղատացիս
3. Ալբերտ Ավետիքյան (մագիստրոս), Համաշխարհային կրոնններ
4. Պավել Սարգսյան (դոկտոր), Դավանաբանություն-3, «Ուսմունք փրկության մասին»

Ստորև ներկայացվում են տեսաձայնագրությունները։

12.10.14  (կիրակի)

1500 – 1630 Թուղթ առ Գաղատացիս-1 

1640 – 1810 Դավանաբանություն-1
 

13.10.14  (երկուշաբթի)

0900 – 1030 Ջրհեղեղի պատմությունը-1  Մաս 1   Մաս 2 

1040 – 1210 Թուղթ առ Գաղատացիս-2  Մաս 1   Մաս 2 

1500 – 1630 Դավանաբանություն-2  Մաս 1  Մաս 2 

1640 – 1810 Համաշխարհային կրոններ-1 Մաս 1   Մաս 2  
 

14.10.14  (երեքշաբթի)

0900 – 1030 Ջրհեղեղի պատմությունը-2  Մաս 1   Մաս 2  

1040 – 1210 Թուղթ առ Գաղատացիս-3  Մաս 1   Մաս 2

1500 – 1630 Դավանաբանություն-3  Մաս 1   Մաս 2  Մաս 3  

1640 – 1810 Համաշխարհային կրոններ-2  Մաս 1   Մաս 2 
 

15.10.14  (չորեքշաբթի)

0900 – 1030 Ջրհեղեղի պատմությունը-3  Մաս 1   Մաս 2  

1040 – 1210 Թուղթ առ Գաղատացիս-4  Մաս 1   Մաս 2 

1500 – 1630 Դավանաբանություն-4   Մաս 1   Մաս 2   Մաս 3 

1640 – 1810 Համաշխարհային կրոններ-3   Մաս 1   Մաս 2 
 

16.10.14  (հինգշաբթի)

 0900 – 1030 Ջրհեղեղի պատմությունը-4  Մաս 1   Մաս 2  

1040 – 1210 Թուղթ առ Գաղատացիս-5  Մաս 1   Մաս 2 

1500 – 1630 Դավանաբանություն-5  Մաս 1   Մաս 2  Մաս 3 

1640 – 1810 Համաշխարհային կրոններ-4   Մաս 1   Մաս 2 

                                            
2014 թ. հոկտեմբերի 18-25 անցկացվել է Մարգարեական Հոգու շաբաթ։ 

Ահա տեսաձայնագրությունները.

01. Ճգնաժամի ժամանակ հաջողության աստվածային բանաձևը (քարոզ)

02. Էլեն Ուայթի առաջին տեսիլքի դերն ու նշանակությունը

03. Միլերականների շարժման Մեծ հիասթափության 170 ամյակը
 
04. Մարգարեական պարգևի մասին աստվածաշնչյան ուսմունքի հրատապությունը

05. Էլեն Ուայթի մարգարեական պարգևի արժանահավատությունը

06. Առողջությունը մարդուն տրված թանկարժեք աստվածային պարգև է